Ordinace klinické logopedie

představení

 

představení
kontakt
ordinace
zdrav.služby
ordinační hodiny

počitadlo přístupů (1.10.2002)

Praxi provozuje:

Mgr. Lada Hajžmanová, klinická logopedka  (foto)

VŠ: spec. pedagogiky - logopedie na PeF UK v Praze

ILF: spec. zkouška (atestace) v oboru klinická logopedie,
 kurz: Testy v klinické logopedii,
 kurz: Palatolalie v roce 1995,
 kurz: Poruchy komunikace u adolescentů a dospělých osob,
 kurz: Diagnostika a náprava specifických vývojových poruch učení a chování,
 kurz: Afáziologie,
 kurz: Muzikoterapie,
 kurz: Problematika Kochleárních implantátů,
 kurz: Akcentová metoda reedukace hlasu,
 kurz: Dysartie,
 kurz: Kurz Dílčího oslabení výkonu v roce 1998,
 kurz: Velofaringeální incufience, rozštěpové vady v roce 1999,
 kurz: Technika sluchadel, FM systémy a další kompenzační pomůcky v roce 2010,
 kurz: Aspekty vysokého věku v poruchách komunikace v roce 2011,
 kurz: Kurz pro foniatry a klinické logopedy v roce 2011,
 kurz: Poruchy artistického spektra v roce 2012,
 kurz: Péče o dítě se sluchovou vadou v roce 2013,
 kurz: Neurogenní poruchy řeči a hlasu v roce 2013,
 kurz: Klinická neurologie pro klinické logopedy (17.1.-18.1.2014 v Brně),
 kurz: Afáziologie A (23.1.-24.1.2014 v Brně),
 kurz: Afázie I.(21.2.-22.2.2014 v Olomouci),
 kurz: Afázie II.(28.2.-1.3.2014 v Olomouci).
 

Povolení praxe:

Ordinace klinické logopedie je nestátní zdravotnické zařízení, jehož provoz je povolen osvědčením asociace logopedů ve zdravotnictví ČR č.j. 165 - AKL –1996 pro provozování nestátního zdravotnického zařízení dle zákona ČNR č.160 Sb. z roku 1992 a jeho přílohy pro logopedickou terapii těžkých vad a poruch řeči a sluchu dle licenčního řádu AKL ČR ze dne 2.3.1993.

Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení vydáno OÚ Strakonice od 1.9.1996.

Činnost:

Logopedická terapie, tj. reedukace, kompenzace a rehabilitace těžkých poruch a vad řeči a sluchu u dětí, mladistvých a dospělých např. po mozkových příhodách. Prevence poruch a vad řeči u dětí. Vyšetření řeči studentů hlásicích se ke studiu učitelství na příslušných fakultách.

Lektorka kurzu Logopedická prevence pro učitele MŠ a ZŠ pořádané Logopedickou společností Miloše Sováka.

Logopedická péče je poskytována na základě lékařského doporučení (dětský lékař, praktický lékař pro dospělé, neurolog, ..) Termín návštěvy lze domluvit telefonicky nebo osobně. Logopedická péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.
Spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami.


Mgr. Lada Hajžmanová, ordinace klinické logopedie, tel. 383 325 412, Strakonice,  hajzmanova@logopediest.cz