Ordinace klinické logopedie

zdrav.služby

 

představení
kontakt
ordinace
zdrav.služby
ordinační hodiny

počitadlo přístupů (1.10.2002)

Diagnostika a poradenství v oblasti logopedie, náprava vadné výslovnosti, překonávání obtíží v komunikaci a rozvoj slovní zásoby.

Péče je poskytována:

 • dětem, které z různých příčin zůstávají pozadu za přirozeným vývojem řeči -nejen v oblasti výslovnosti, ale také i v oblasti rozvoje větné skladby, slovní zásoby, zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky,
   
 • dětem , které ve svém přirozeném fyziologickém vývoji potřebují pouze správně nasměrovat ve snaze zabránit vzniku pozdějších možných poruch výslovnosti (3. -4. rok věku dítěte),
   
 • dospělým pacientům, kteří mají potíže s artikulací hlásek a rádi by svoji výslovnost zlepšili,
   
 • lidem s hlasovými obtížemi, způsobeným jednak organickými změnami na hlasivkách nebo pouze nesprávným nešetrným užíváním hlasových technik (hlasový profesionálové, pedagogové..),
   
 • lidem, kteří nejsou spokojeni se svým mluvním projevem, chtějí umět lépe a výstižněji komunikovat,
   
 • dospělým pacientům po mozkových příhodách.

Mgr. Lada Hajžmanová, ordinace klinické logopedie, tel. 383 325 412, Strakonice,  hajzmanova@logopediest.cz